Tak żyć. Rozważania

Te momenty ze Słowem i Bogiem, kiedy On bierze to, co przeczytasz i tworzy w tobie poruszenie. Napisane, które łatwo przeoczyć jako zwykłe słowa, On ożywa do prawdy. I snuje dalej wewnątrz ciebie, jeśli pozwolisz.

Spróbuj.


7.

Żyć tak, by Boga bać się bardziej niż ludzi.

“Ponadto król Egiptu wezwał hebrajskie położne. Jedna z nich miała na imię Szifra, a druga Pua. Przy porodach Hebrajek – powiedział – zwracajcie uwagę na płeć dziecka. Synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. Położne jednak, powodowane bojaźnią Boga, nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu.” (Księga Wyjścia 1:15‭-‬17)


6.

Żyć tak, by na jedno Słowo Jezusa postąpić bez sensu.

Jak Szymon, Jakub i Jan, którzy pracowali całą noc i nie złowili nic. Jeszcze raz zrobili to, co poprzednio nie dało żadnych rezultatów. Jeszcze raz zarzucili sieci tam, gdzie było głęboko. Na jedno Słowo Jezusa. I sieci zaczęły się rwać od ilości ryb.

Mówią, żeby nie spodziewać się innych rezultatów, gdy powtarzamy wciąż te same czynności. To mądre. Chyba że Jezus mówi ci inaczej.

“Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: Wypłyń na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu — odpowiedział Szymon — całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy; ale ponieważ Ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni.” (Łukasza 5:4‭-‬7)


5.

Żyć tak, żeby góry przesuwać słowami.

Żeby rzucić górą trzeba wierzyć i nie wątpić. Wiara rośnie, gdy Go słuchasz (czyli słuchasz tego, co mówi Boże Słowo). Na zwątpienie są leki, dzięki Bogu – zamknąć oczy, zasłonić uszy na to, co nie od Niego (co nie zgadza się z Bożym Słowem). Tak znikają wątpliwości, a zostaje wiara. Z tą wiarą góry możemy rzucać do mórz. I o wszystko (co zgadza się z Bożym Słowem) wierzyć. I to wszystko zobaczyć na własne oczy.

“Jezus im odpowiedział: Zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co stało się z figowcem. Możecie powiedzieć tej górze: Podnieś się i rzuć w morze – i to się stanie. I wszystko, o co wierząc poprosilibyście w modlitwie – otrzymacie.” (Ewangelia wg Mateusza 21:‬21-22)


4.

Żyć tak, by zobaczyć jak Jezus. I zaraz jak Jezus postąpić.

Co robisz, gdy masz do nakarmienia kilka tysięcy osób? Uczniowie zobaczyli, co mają w rękach. I słusznie ocenili, że nic. To niemożliwe. Ale Jezus zobaczył zasoby Królestwa. I że starczy, aż po sytość każdego. Zobaczyć jak Jezus. I zaraz jak On postąpić.

“Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do Niego z taką radą: Miejsce tu odludne i robi się późno. Rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić – odpowiedział Jezus. – Wy dajcie im jeść. Oni na to: Nie mamy nic oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. Przynieście mi je tutaj – polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te pięć chlebów i te dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść, i to do syta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili dwanaście koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.” (Ewangelia wg Matausza 14:15‭-‬21)


3.

Żyć tak, by odważnie przecisnąć się przez tłum i dosięgnąć Jezusa. Za każdym razem.

“Usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła jego szaty. Mówiła bowiem: Jeśli dotknę choćby jego szaty, będę zdrowa.” (Marka 5:27‭-‬28)


2.

Żyć tak, by z radością sprzedać wszystko.

“Ponownie królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole.” (Ew. Mateusza 13:4‭4)


1.

Żyć tak, by Jezus się zdziwił.

“A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam: Nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.” (Mateusza 8:10)