Kontakt • Contact

PL

Tu możesz mnie znaleźć:

e-mail: anna7dabrowska@gmail.com
facebook: @anna7dabrowska
instagram: @mama_misjonarka
twitter: @anna7dabrowska

Możesz też otrzymywać listy z Mozambiku.

Jest w nich nasza droga z Bogiem, czasem są one o tu i teraz, czasem o tym, co się zdarzyło, bo nie sposób było pisać wtedy. Czasem to zwykłe zachwyty, czasem Jego cuda.

Jeśli chciałbyś/-ałabyś takie listy otrzymywać, wyślij swój adres na mejla anna7dabrowska@gmail.com. I jeśli już jeden dostaniesz, proszę, odpowiedz choćby zdaniem. Wystarczy. My też lubimy dostawać listy.

EN

Here you can find us:

e-mail: anna7dabrowska@gmail.com
facebook: @anna7dabrowska
instagram: @mama_misjonarka
twitter: @anna7dabrowska

Here you can receive letters from Mozambique:

And sometimes I write letters from Mozambique. Our path with God is in them, sometimes they are about here and now, sometimes about what has happened, because it was impossible to write back then. Sometimes there are just delights, sometimes there are miracles.

If you would like to receive them, please send me your e-mail address to anna7dabrowska@gmail.com. And if you do get one, please answer with even one sentence. It is enough. I would also like to receive letters.