Nie bój się

“Usuń strach. Nazbierałam go przez zdarzenia i wypadki. Nie mogę go zabrać do Afryki. Nie wytrzymam tak jednego dnia. Usuń strach, niech puste po nim zapełni się radością.” Kiedy zapisywałam te słowa modlitwy na początku lipca tego roku, nie zdawałam sobie sprawy jaka jeszcze droga przede mną, zanim stanie się to, o co proszę. Podczas […]

Fear not

“Remove fear. I collected it through events and accidents. I cannot take it to Africa. I will not stay there in this state for one day. Remove fear and fill the empty space with joy.” As I wrote down these words of prayer in early July this year, I did not realize what path was […]

Dom z papieru

Domek z kartonów. Robimy je dla naszych dzieci, żeby mogły pobawić się w dorosłość. Znaleźliśmy taki w naszej okolicy. Ale to nie zabawka, to czyjś dom. I wszystko, co mają. Mieszka tam małżeństwo z siódemką dzieci, kolejna rodzina przesiedleńców. Plandeka, która jest dachem, przecieka. Zamiast podłogi jest piach. Mają też kartonową kuchnię na zewnątrz i […]

Paper house

House made from cardboard boxes. We build them for our children to play they are adults. We found one in the area we live. But it’s not a toy, it’s someone’s home. And everything they have. A married couple with seven children live there, another family of internally displaced people. A roof made from a […]

Podróż

Marzę, by pomieszkać gdzieś choćby pół roku, włożyć ubrania do szafy, walizki znieść do piwnicy, kupić coś niepotrzebnego, co zęłoby zbyt dużo miejsca w bagażu. I że to nic, bo przecież nigdzie się nie wybieramy. Ale to tylko sen. Piszę ten post w dziewiątym miejscu, w którym przyszło nam się zatrzymać w ciągu ostatnich trzech […]

Journey

I have a dream. To live somewhere for at least half an year, put my clothes in the wardrobe, storage my suitcases to the basement, buy something unnecessary that would take up too much space in my luggage. And that’s no problem, because we do not go anywhere. But it’s just a dream. In fact, […]

Ziemniak

W Mozambiku ziemniak jest cenny. Dlatego jak dzielisz się ziemniakiem, tak kochasz. Kiedy idziesz tu do kuchni po swój talerz ryżu z fasolą, masz nadzieję, że tam będzie. Zwykle połówka, cały to już niebo. Więc wyglądasz go w talerzu. Ba! Śledzisz już od pierwszych ruchów wielkiej chochli w garnku, wypatrujesz w drodze do twoich rąk. […]

Potato

In Mozambique, a potato is precious. That’s why how you share a potato, it is how you love. When you go to the kitchen for your plate of rice and beans, you hope it will be there. Usually half, when whole – this is heaven. You’re looking it in your plate. More! You’ve been following […]