Wsparcie • Support

Chcę, żebyście wiedzieli, że nasze życie w Mozambiku to skomplikowana kombinacja miłości, modlitwy, wiary i wsparcia wielu osób.

W Afryce mieszkam od 2018 roku. Od początku wszystko, co tutaj robiłam i co teraz robimy z mężem jest możliwe dzięki ludziom, którzy wspierają nas i nasze działania finansowo.

Jesteśmy wysłani przez kościoł z Łodzi, część Centrum Chrześcijańskiego “Życie Sozo”.

Jeśli i Wy chcielibyście wesprzeć nas lub to, co robimy, poniżej potrzebne informacje:


mBank
Centrum Chrześcijańskie Życie Sozo
85 1140 2004 0000 3702 7735 2045

PayPal
anna7dabrowska@gmail.com

tytuł: Pomoc
(jeśli pieniądze mamy przeznaczyć na pomoc tym, których w Mozambiku spotykamy)
lub
tytuł: Misje
(jeśli pieniądze mamy przeznaczyć na nasze życie – zakwaterowanie, media, jedzenie, transport, bilety lotnicze)


Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, możecie znaleźć nas na Facebooku, Instagramie czy Twitterze (anna7dabrowska), napisać mejla (anna7dabrowska@gmail.com) lub odezwać się na WhatsApp czy Signal (535006819).

Dziękujemy, że jesteście.

I want you to know that our life in Mozambique is a complicated combination of love, prayer, faith and support of many people.

I have been living in Africa since 2018. From the beginning, everything that I do here and what we do now with my husband is possible thanks to the people who support us and our mission work financially.

We are sent by the church from Lodz, Poland, part of the Centrum Chrzescijanskie Zycie Sozo.

If you would like to support us or our mission work in Mozambique, below you have needed information:


mBank
Centrum Chrzescijanskie Zycie Sozo
85 1140 2004 0000 3702 7735 2045

PayPal
anna7dabrowska@gmail.com

title: Help
(if the money you send are dedicated to help those we meet in Mozambique, to do our mission work)
or
title: Missions
(if the money you send are dedicated to us – accommodation, media, food, transport, airline tickets).


If you would like to know more, you can find us on Facebook, Instagram or Twitter (anna7dabrowska), write an e-mail (anna7dabrowska@gmail.com) or contact us on WhatsApp or Signal (535006819).

Thank you for being with us.