Wsparcie • Support

PL

Chcę, żebyście wiedzieli, że nasze życie w Mozambiku to skomplikowanie ładna kombinacja miłości, modlitwy, wiary i wsparcia wielu osób.

W Afryce mieszkam od 2018 roku. Od początku wszystko, co tutaj robiłam i co teraz robimy z mężem jest możliwe dzięki ludziom, którzy wspierają nas i nasze działania finansowo.

Jesteśmy misjonarzami kościoła Centrum Chrześcijańskie Życie Sozo w Łodzi.

Jeśli i Wy chcielibyście wesprzeć nas lub to, co robimy, poniżej potrzebne informacje.


C O . B Y . T U . Z R O B I Ć ?


BĄDŹ z nami. Pieniądze przeznaczymy na wydatki związane z naszym codziennym misyjnym życiem. Potrzebujemy wynajmować dom, płacić rachunki, kupować jedzenie, dbać o samochód i tankować paliwo, od czasu do czasu potrzebujemy wiz i biletów lotniczych.
.
tytuł przelewu: Misje

ZBUDUJ dom. Pieniądze przeznaczymy na budowę domów dla osób przesiedlonych w wyniku ataków terrorystycznych w północnym Mozambiku.
.
Koszt budowy jednego domu to 8 tys. zł. Do tej pory wybudowaliśmy 9 domów.
.
tytuł przelewu: Pomoc przesiedleńcom – domy

NAKARM rodzinę. Pieniądze przeznaczymy na zakup żywności dla osób przesiedlonych w wyniku ataków terrorystycznych w półn. Mozambiku.
.
Koszt wyżywienia jednej rodziny to 220 zł na m-c. Obecnie przynosimy żywność blisko 30 rodzinom.
.
tytuł przelewu: Pomoc przesiedleńcom – jedzenie

PODARUJ prawo jazdy. Pieniądze przeznaczymy na zakup kursu prawa jazdy dla osób z Mozambiku, które w ten sposób będą mogły podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
.
Koszt kursu prawa jazdy, egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego to 1500 zł.
.
tytuł przelewu: Pomoc – prawo jazdy

POMÓŻ Mozambijczykom. Pieniądze przeznaczymy na pomoc Mozambijczykom w
ich bieżących potrzebach. Często są to nagłe zdarzenia jak pożar czy choroba albo
inne potrzeby związane z szukaniem pracy,
zakładaniem małego biznesu czy opłaceniem kursów zawodowych.
.

tytuł przelewu: Pomoc

OPŁAĆ rachunki. Pieniądze przeznaczymy na wydatki związane z administracją naszych misyjnych działań jak opłaty skarbowe, usługi prawnika itp. oraz bezpośrednio związane z działaniami misyjnymi jak np. tankowanie samochodu.
.

tytuł przelewu: Działalność organizacji


D A N E . D O . P R Z E L E W U:


mBank

Centrum Chrześcijańskie Życie Sozo
85 1140 2004 0000 3702 7735 2045
IBAN PL85 1140 2004 0000 3702 7735 2045
BIC BREXPLPWMBK
Jeśli darowizna ma być odliczona od podatku, w nazwie przelewu musi znaleźć się dodtakowo zwrot: “na cele kultu religijnego”.

Revolut
Anna Dabrowska
IBAN LT84 3250 0373 6088 9485
BIC REVOLT21

PayPal
anna7dabrowska@gmail.com
www.paypal.me/anna7dabrowska


Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, możecie znaleźć nas na Facebooku (anna7dabrowska) lub Instagramie (mama_misjonarka), napisać mejla (anna7dabrowska@gmail.com) lub odezwać się na WhatsApp czy Signal (+48 535006819).

Dziękujemy, że jesteście.

EN

I want you to know that our life in Mozambique is a complicated combination of love, prayer, faith and support of many people.

I have been living in Africa since 2018. From the beginning, everything that I do here and what we do now with my husband is possible thanks to the people who support us and our mission work financially.

We are sent by the church Centrum Chrzescijanskie Zycie Sozo located in Lodz, Poland.

If you would like to support us or our mission work in Mozambique, below you have needed information.


W H A T . T O . D O?


BUILD a house. We will build houses for IDPs (internally displaced person) who run away from the north of Mozambique because of terrorist attacks.
.
Cost of building one house is about $1770. Until now we have built 9 houses.
.
transfer title: Help IDPs – houses

FEED a family. We will buy food for IDPs (internally displaced person) who run away from the north of Mozambique because of terrorist attacks.
.
Cost of feeding one family per month is around $50. We are bringing food for more than twenty families.
.
transfer title: Help IDPs – food

GIVE a driving licence. We will buy a driving licence course for people of Mozambique. This will help them to improve their professional qualifications.
.
Cost of a driving licence course, teoretical and practical exams is around $330.
.
transfer title: Help – driving licence

BE with us. We will buy things we need for our everyday missionary life. We need to rent the house, pay bills, buy food, take care od the car and tank fuel, from time to time we need visas and airplane tickets etc.
.
transfer title: Missions


D E T A I L S . T O . S E N D . M O N E Y:


mBank
Centrum Chrzescijanskie Zycie Sozo
IBAN PL85 1140 2004 0000 3702 7735 2045
BIC BREXPLPWMBK

Revolut
Anna Dabrowska
IBAN LT84 3250 0373 6088 9485
BIC REVOLT21

PayPal
anna7dabrowska@gmail.com
www.paypal.me/anna7dabrowska


If you would like to know more, you can find us on Facebook (anna7dabrowska) or Instagram (mama_misjonarka), write an e-mail (anna7dabrowska@gmail.com) or contact us on WhatsApp or Signal (+48 535006819).

Thank you that you are.