Czy lubi to Bóg?

Nikomu się nie podobać
Poza Tobą

Nie dbać o to, co tu
Tak bardzo jak o to, co tam

Wybierać,
Co zaczęło się
W Duchu

Wracać do Słowa
Dla jasności
Myśli
Zachowań
Rezultatów
Dróg

Wierzyć
Bez pamięci
I przywoływać do rzeczywistości to,
Czego jeszcze nie ma

Zatrzymywać się
Przy człowieku
Nawet, gdy niewygodnie

Mówić
O Nim
Z Jego powodu

Czy lubi to Bóg?
Z tym pytaniem
Być
I kończyć życie

Nacala, 30.09.2022


Hebrajczyków 11:6
Rzymian 8:8
Hebrajczyków 13:6
1 Tesaloniczan 2:4
2 Kor. 5:9

Leave a Reply